Kristína Šikyňová 
Hladovka xxx
+421 944 508 458
 kristina.sikynova@post.sk
027 13 Suchá Hora